Sekretesspolicy

Här beskrivs de personuppgifter som Spaceclub samlar in och hanterar. Det beskriver också vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter.

Cookies

I det här avsnittet förklarar vi vilka cookies som används, varför och hur. Generellt används cookies för att samla in anonym information om besökarna och om hur de beter sig på vår webbplats. Denna information används för att förbättra webbupplevelsen för framtida besökare. En besökares beteende (t.ex. hur mycket tid som tillbringades på sidan, vilka sidor som besöktes) kan inte kopplas samman med andra identifierbara personuppgifter utan uttryckligt godkännande via något av våra webbformulär.


Cookies associerade med domänen spaceclub.se


__cookie_agreed
Så snart en användare godkänner användningen av cookies, anges också denna cookie. Vi sätter den som 2 om användaren godkänner.


__atuvc
Denna cookie är associerad med widgeten AddThis för social delning. Den är ofta inbäddad i webbsidor för att göra det möjligt för besökare att dela innehåll till en rad olika nätverks- och delningsplattformar. Den lagrar en uppdaterad räkning av alla delningar.


__dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X
Används för att identifiera besökarna genom antingen ålder, kön eller intressen med hjälp av DoubleClick – Google Tag Manager.


__ga
Detta cookienamn är associerat med Google Universal Analytics, som är en omfattande uppdatering av Googles vanligast använda analystjänst. Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som klientidentifierare. Det inkluderas i varje sidbegäran på en webbplats och används för att räkna besökare, sessioner och kampanjdata för webbplatsens analysrapporter. Som standard är den inställd på att upphöra efter två år.


__gid
Denna cookie är associerad med Google Universal Analytics. Den används för att särskilja användarna från varandra. (Löper ut: 24 timmar)


__hssc
Denna cookie håller reda på sessioner. Den används för att bestämma om vi bör öka sessionsantal och tidsstämplar i cookien __hstc. Den innehåller domän, antal visningar (lägger till varje sidvisning i en session), och tidsstämpel för sessionsstart. (Löper ut: 30 min)