Vad vet vi om Sverige och Corona-krisen


I sommras kom Kairos Future men publikationen ”Tre scenarier för Sverige genom Corona-krisen”. En mycket intressant publikation som jag klippt ut lite stoff enligt nedan.

Smittspridning på väg mot en topp – men vilken?

Detta fokus på en smittspridningstopp i närtid som seglat upp de senaste dagarna står i bjärt kontrast med de flesta diskussioner som tidigare cirkulerat. Där är förväntningarna snarare att vi får en lång smittspridningsvåg, minst under hela våren fram emot sommaren, eller rent av under både kvartal 2 och 3, eller rent av som en serie spridningsutbrott som sträcker sig 18 månader tills vaccin finns på marknaden.

Att vården nu säger att de väntar sig toppen i närtid ger en annan bild. Den stora frågan då är om det verkligen är TOPPEN på spridningskurvan? Dvs om det är den punkt där ca hälften av alla som kommer bli smittade också har blivit det.

”Det enda vi med säkerhet vet är att vi behöver planera inte bara för det mest sannolika, utan också för det extremt osannolika.”

Kommer toppen plattas? Låt oss återgå till den verkligt stora frågan för ekonomin, nämligen hur länge detta kommer att pågå. Om nu regeringarna runt om i Europa lyckas med sina tillplattningsstrategier så att tillväxttakten avtar, kurvorna blir linjer (vilket de på vissa håll redan är) med en sakta tillväxt av nya fall dag för dag, vad händer då? Vården får successivt mer att göra. Beredskapsläget i samhället fortgår. Skolor håll stängda och arbetsplatser står tomma. Den räta tillväxtlinjen viker ändå inte nedåt. När ska man då släppa på restriktionerna och låta hjulen börja snurra igen? Kommer politikerna våga det? Kommer de kunna stå emot ett växande tryck från näringsliv, arbetslöshetssiffror och konkurser?

Läs hela publikationen och om de tre scenarierna på denna länk.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla