Digitalisering - Produktivitet vs. Effektivitet

Jag är förvånad över hur ofta vi blandar ihop begreppen Produktivitet och Effektivitet vilket gör att vi i digitalisering och automatisering av processer inte har samma mål mellan kund och leverantör eller kanske till och med inom respektive team.

Jag reder nedan ut begreppen och hoppas det gör att ni är uppmärksamma på att ni pratar om samma sak när ni diskuterar det i ert arbete.

Produktivitet kommer från ordet produkt och att producera.

Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse m.a.o. hur du nyttjar dina resurser.

Effektivitet lägger med andra ord ingen vikt vid vad man gör, utan bara vid hur man gör. Att göra rätt saker. Produktivitet handlar mer om vad man gör och inte hur man gör det.

Akademiskt så måste självklart båda begreppen arbeta tillsammans vilket innebär att man utför produktiva handlingar så effektivt som möjligt. Men praktiskt så är vad man gör och måste göra en självklarhet för alla bolag annars menar jag att man missat något grundläggande. S

1.   Ta bort och/eller minimera icke produktiva aktiviteter

2.   Effektivisera produktiva aktiviteter

Med detta sagt så är det en stor skillnad på om man tex. har ett projekt inom Lagerproduktivitet eller Lagereffektivitet. Och förstår er leverantör inte skillnaden så dra öronen åt er.


11 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla