Digitala trender som accelererar 2021


Att världen och hur vi arbetar har förändrats fort råder det ingen tveksamhet om. Digitaliseringen har under de sista 20 åren påskyndat utvecklingen på många plan men den har varit relativt linjär. Det har alltid varit svårt att påskynda och ändras våra beteende. En gammal sanning var att nyheter tog 7 år innan det påverkade vår vardag. Mikrovågsugnen är ett bra exempel. Fantastisk uppfinning men det tog 7 år innan vi tog den till oss och det blev en del av vår vardag. Sen finns det andra saker som över huvud taget inte utvecklats på hundra år vilket man kan tycka är ganska egendomligt. Ett exempel på det är dragkroken som jag skrivet en artikel om på LinkedIn och som ett gäng tjejer på konsultbolaget Semcon gjorde mig uppmärksam på.


Efter att ha läst e-boken BI & Data Trends 2021, och använt min magkänsla som bygger på kunskap och erfarenheter av 25 års arbete på både kund som leverantörssidan inom IS/IT vågar jag mig på att gissa om framtiden.


De senaste 9 månaderna har mycket förändrats i en fart som vi inte trodde var möjligt. Den tekniska utvecklingen har varit en förutsättning för det. Lek med tanken på vad som skulle hänt om pandemin brutit ut för 10, 20 eller 30 år sen. Hur hade vi agerat då och hur hade vi hanterat vår vardag?


Att tänka 10 år framåt tror jag inte jag är kvalificerad att spekulera om men att göra en kvalificerad bedömning om vad som kommer vara viktigt de närmaste 2-3 åren vågar jag mig på. Speciellt efter att läst och satt mig in i hur författarna ser på framtiden vilket sammanfattas i 6 trender som jag haft som utgångspunkt i min artikel utan att för den skull ”köpt” allt.

1. Tillgång till relevant och uppdaterad data. Vi måste arbeta agilt och fatta snabba operativa beslut och styra utifrån faktisk och för ”ögonblicket” rätt information. Vi kan utgå ifrån att de närmaste åren kommer inget att vara linjärt.

2. Triggers – rätt eller fel? Trigger bygger på algoritmer som skapas av hjärnor som jag menar inte vet utan bara kan gissa om framtiden. Även om boken jag refererar till tror annat så tror jag det är farligt att inte kontinuerligt ifrågasätta. Trigger tenderar till att sprida sig vilket innebär att ”alla” triggers bygger på samma tro om vilka storheter man ska agera på. Våga tänka utanför boxen, analysera informationen och dra egna slutsatser. Det är inte farligt att göra fel när förändringstakten ser ut som den gör. Dock får du inte göra för många fel för då finns du inte i morgon.

3. SaaS är allas nya bästa vän. Under detta år blev även mer försiktiga företag mer vänligt inställda till molntjänster och SaaS. Många har varit nödgade till detta för att kunna hålla bolaget igång när man inte kan gå till kontoret. Andra gör det för att ligga långt framme med det senaste med hjälp av automatiska uppdateringar och innovation. Under överskådlig tid kommer SaaS existera tillsammans med on-premise, men skiftet kommer leda till mer omfattande migration av data till molnet. Här tror jag det är viktigt att undvika inlåsningseffekter och ha flera leverantörer.

4. Business process re-engineering tar en huvudroll. Business Process Management (BPM) har det pratats om i decennier. Men med den teknologiska utvecklingen har vi nu en möjlighet att rita om, optimera och automatisera processer, genom tekniker som tex process mining och Robotic Process Automation (RPA). Kombinerat med inbäddad analys kan processer etableras som tillåter insikter och handling mycket snabbare. Ett välkommet och prioriterat tillskott för företag som behöver hushålla med resurser, och öppnar för mer omfattande aktiv intelligens där analysen driver flödena, inte tvärtom.

5. Från self-service till self-sufficency. När vi alla jobbar hemma vill vi ha teknik som bara fungerar. Det kan vara omständligt med möten och du har inte samma möjlighet att känna av stämning och om vi är på samma våglängd. Intuitiva verktyg och gränssnitt har blivit viktigare än någonsin. Vidare förväntar vi oss i högre utsträckning att insikter kommer till oss men även här måste vi vara på vår vakt. Precis som i punkt 2 ovan ska man ifrågasätta och våga tänka utanför boxen.

6. Nya möjligheter inom ”alternativ data”. Fotografier över parkeringsplatser utanför sjukhus i Wuhan visade att dessa var mycket mer trafikerade än normalt under slutet av 2019, vilket var en tidig och viktig signal, om bara någon plockat upp den. Investerare och hedgefonder har länge använt sig av ”alternativ” data, såsom ostrukturerad data för att få insikter i ett tidigare stadium. Den virtuella och distribuerade värld vi befinner oss i, tillsammans med teknisk innovation inom datahantering öppnar upp för nya möjligheter inom fler branscher att se signaler tidigare och få en klarare bild. Den största innovationen finns ofta när man gör intressanta kombinationer av data, snarare än fokuserar på volym av data.


Kriser fungerar ofta som katalysatorer som triggar förändringar och Covid-19 kommer att förändra mycket och röra om en hel del. Om vi blickar tillbaka till den senaste finansiella krisen 2008/2009 kunde vi se ett generationsskifte där man gick från rapport-centrerad information till analys-centrerad information. Drastiska förändringar av omständigheterna har nu återigen accelererat och orsakat nya förväntningar som driver ett behov av nästa generations teknologi som kan kallas aktiv snarare än passiv. Mycket AKTIV. Vi behöver information i realtid som kan trigga aktiviteter snabbt. Detta skapar förutsättningar för organisationer att bli bättre informerade. Allt detta gör att företag kan reagera och vara proaktiva snabbare avseende både nuvarande och framtida kriser och händelser.18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla